Linki

www.dom-lazarza.org

www.kznh.org 

www.ewangelia.com 

www.domnaskale.pl

www.emaus.zgora.pl

gwiazdkowaniespodzianka.org

 www.radiopielgrzym.pl

www.docelu.biblia.info.pl

www.betlejem.krakow.pl

     

                   

 

 

Kontakt:

Jurek i Ilona Konieczni

Stowarzyszenie Dobroczynne "Betlejem" ( pobierz statut )

Punkt Pomocy Bezdomnym ( adres: Kraków, ul.Nowogródzka 8 )

tel. +48 501 434 109, +48 12 / 266 18 00

Adres do korespondencji:

ul. Lubomirskiego 7a, 31-509 Kraków

E-mail: Stowarzyszenie "Betlejem"

Facebook: Dom Łazarza